ՄԱթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

01

5/3>7/6 

1/2>2/3

21/22<32/33

15/17>21/20

37/63<47/69

28/72<37/81

27/95>48/125

67/121<8/11

Առաջադրանք 2.

Սովորական կոտորակները գրիր նվազման կարգով:
2/37/101/31/10
7/10 2/3 1/3 1/10

Առաջադրանք 3.

Համեմատիր կոտորակները՝ նախորոք համեմատելով մեկի հետ:

94/98 < 98/94

Առաջադրանք 4.

Կրճատիր կոտորակները և համեմատիր:
Տեղադրիր >< կամ  = նշաններից մեկը:
 
71530 / 354915    <     88129 / 296316
որ պարզ երևա ահա նկարով՝
01

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Կոտորակներից ո՞րն է փոքր,  33/100, թե՞ 12/100:
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը.
 • 33/100
 • 12/100

Առաջադրանք 2.

Ընտրիր այն կոտորակները, որոնք ընկած են 1/19 -ի և 8/19 -ի միջև:
 • 9/19
 • 4/19
 • 6/19
 • 10/19

Առաջադրանք 3.

Թվերը դասավորի՛ր նվազման կարգով՝

1/12, 1/261, 1/8, 1/9, 1/220, 1/16

1/8, 1/9, 1/12, 1/16, 1/220, 1/261

Առաջադրանք 4.

852

ա) 165/193<163/193 բ) 5/9>7/9  գ) 37/5<8/5 դ) 13297/2>13397/2 ե) 15/4<6/4 զ) 187/56>200/56

 

Առաջադրանք 5.

фр.JPG
 
Խանութում կա 200 կգ միրգ՝ 2/5-ը սալոր է, մնացած մրգի 3/4-ը տանձ է, իսկ մնացածը՝ նարինջ: Գտի՛ր, թե քանի՞ կգ նարինջ կա:
Լուծում՝
1) 200:5×2=80կգ սալոր
2) 80:4×3=60կգ տանձ
3) 80+60=140կգ միասին
4) 200-140=60կգ նարինջ
 
Պատասխան՝      60    կգ:

Առաջադրանք 1.

Ո՞ր մասն է ավելի փոքր,
1/16, թե՞ 1/29:
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:
 • 1/29
 • 1/16

Առաջադրանք 2.

Համեմատի՛ր.

1/5 < 1/4

1/7 > 1/9

1/12 > 1/16

1/28 < 1/16

Առաջադրանք 3.

Թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով.

1/16, 1/143, 1/9, 1/24, 1/142, 1/14

1/143, 1/142, 1/24, 1/16, 1/14, 1/9

Առաջադրանք 4.

8400 լ տարողությամբ երկու ջրավազաններից լցված են առաջինի 1/4 մասը և երկրորդի 1/5 մասը: Ջրավազաններից որում ավելի շատ ջուր կա: Որքա՞ն է նրանցում եղած ջրի քանակների տարբերությունը:

Լուծում

 1. 8400:4×1=2100լ
 2. 8400:5×1=1680լ
 3. 2100-1680=420լ     Պատ․՝1/4>1/5, 420լ-ով

ՄԱթեմատիկա

Առաջադրանք 1. 

01

ա) 3/4×3

1/6×2

բ)

1/60×2

1/24×5

գ)

8/33×4

8/44×3

դ)

23/18×10

11/20×9

ե)

9/5×2

3/10×1

զ)

8/7x

14/13×713

է)

16/21×5

6/35×3

ը)

1/24×6

1/28×7

Առաջադրանք 2. 

12

ա)

3/5×6

11/15×2

21/10×3

բ)

9/14×6

28/21×4

1/28×3

գ)

7/3×130

9/10×13

18/13×10

դ)

31/75×2

23/50×3

22/25×6

ե)

1/6×15

11/30×3

111/18×5

զ)

41/12

13/16×3

7/8×6

Առաջադրանք 3. 

13

ա) 1/2=1/2×12/12=12/24

2/3=2/3×8/8=16/24

բ) 3/2=3/2×12/12=36/24

5/6=5/6×4/4=20/24

գ) 7/12=7/12x/2/2=14/24

9/4=9/4×6/6=54/24

դ) 3/4=3/4×6/6=18/24

17/6=17/6×4/4=68/24

ե) 7/3=7/3×8/8=56/24

11/12=11/12×2/2=22/24

զ) 13/6=13/6×4/4=52/24

14/3=14/3×8/8=112/24

է) 9/8=9/8×3/3=27/24

9/2=9/2×12/12=108/24

ը) 1/12=1/12×2/2=2/24

5/8=5/8×3/3=15/24

Առաջադրանք 4. 

06

ա) 1/4=3/12

5/6=10/12

բ) 1/6=5/30

8/15=16/30

գ) 9/7=2/14

3/14=3/14

դ) 8/3=32/12

7/12=7/12

ե) 17/8=51/24

3/6=12/24

զ )1/48=3/144

15/72=/30/144

է) 7/18=14/36

5/12=15/36

ը) 9/50=9/50

24/25=48/50

Վարժություն 5.

07

ա) 16/5=208/65

8/65=8/65

բ) 32/27=128/108

5/36=15/108

գ) 2/81=4/162

34/18=306/162

դ) 15/90=60/360

19/72=95/360

ե) 32/121=81/1089

7/99=77/1089

զ) 16/35=96/210

11/42=55/210

է) 11/72=33/216

35/108=70/216

ը) 29/56=29/56

9/28=14/56

Առաջադրանք 6.  

03

ա) 121/11=11

բ) 169/26=13/2

գ) 85/15=17/3

դ) 6/106=3/53

ե) 24/15/8/5

զ) 72/108=2/3

է) 625/325=25/13

ը) 32/80=2/5

թ) 75/90=5/6

ժ) 245/275=49/55

ժա) 60/144=5/12

ժբ) 308/1024=77/256

 

 

Վարժ.1113

ա) (93120-3620):(482+234)=90216

 1. 93120-3620=89500
 2. 482+234=716
 3. 89500:716=125

դ) (7971016+2708):(2300-1024)=

 1. 7971016+2708=7973724
 2. 2300-1024=1276
 3. 7973724:1276=6249

Վարժ․1114

 1. 8:2=4
 2. 4x4x8=128

Պատ․՝ 128

Վարժ․1115

 1. 3×2=6
 2. 12-6=2

Պատ․՝ 6

Վարժ․`1116

Պատ․՝ Այո

Վարժ․1117

Պատ․`70

Մաթեմատիկա արնքձակուրդի աշխատա

1. Գտի՛ր օրինաչափությունն ու նշի՛ր հաջորդող պատկերը:
 
Подпись отсутствует
Պատ.՝երկու հատ դդում
2. Պապիկն իր հողամասում դդումներ է աճեցնում: Քանի՞ դդում է պապիկը աճեցրել բակում, եթե նկարում երևում է աճեցրած դդումների կեսի կեսը:
 
Подпись отсутствует
Լուծում
1. 8×2=16դդ.
2. 16×2=32դդ.
Պատ.՝32դդում
3. Տատիկը 2 կիլոգրամ ալյուրից թխեց 10 լոշիկ: 25 լոշիկ թխելու համար տատիկին որքա՞ն ալյուր է հարկավոր:
 
Подпись отсутствует
Լուծում
1. 1կգ=5
2. 2+2+1=5կգ
Պատ.՝5կգ
4. Ճամփորդներ աքաղաղն ու շունը ճանապարհին հոգնեցին և որոշեցին գիշերել: Ժամը 9-ին քնեցին և արթնացան առավոտյան ժամը 6-ին: Քանի՞ ժամ քնեցին ճամփորդները:
 
Подпись отсутствует
Լուծում
10-1
11-2
12-3
1-4
2-5
3-6
4-7
5-8
6-9
Պատ.՝9
5. Օգտվի՛ր օրացույցից ու հաշվի՛ր, թե փետրվարի 1-ից քանի՞ օր հետո ենք նշելու Սուրբ Զատկի ծեսը, եթե գիտենք, որ այս տարի Զատկի ծեսը ապրիլի 1–ին է:
 
Подпись отсутствует
Լուծում
1. 28+31=59
Պատ.՝59
6.Անբան Հուռին արթուն ժամանակ մեկ ժամում գզում է 200 գրամ բուրդ։ Երեկ նա քնեց 20 ժամ, իսկ արթուն ժամանակ բուրդ գզեց: Երեկ քանի՞ գրամ բուրդ գզեց Անբան Հուռին:
 
Подпись отсутствует
Լուծում
1. 4×200=800
7․ Դավիթը, Արամը, Հայկը գրադարանից վերցրին մեկական գիրք՝ «Պոչատ աղվեսը», «Կացին ախպերը» և «Շունն ու կատուն»: Ի՞նչ գիրք վերցրեց Դավիթը, եթե Հայկը կարդաց «Պոչատ աղվեսը», իսկ Արամը՝ չկարդաց «Կացին ախպերը»:
 
Подпись отсутствует
Պատ.՝Շունն ու կատուն
8․ Հովհաննեսը մուտքագրեց ՛՛Կիկոս, Հուռի, Պոչատ աղվես, Ծիտ, Ձախորդ Փանոս՛՛ բառերը: Ստեղնաշարի վրա քանի՞ տարբեր ստեղնի դիպավ Հովհաննեսը:
 
Подпись отсутствует
Պատ.՝22բառ
9. Տրնդեզի ծեսին դպրոցի բակում կրակի շուրջ շրջանաձև կանգենցին 18 աղջիկ և յուրաքանչյուր երկու աղջկա մեջտեղում՝ մեկ տղա: Քանի՞ տղա կանգնեց կրակի շուրջը:
 
Подпись отсутствует
Պատ.՝6 տղա
10. Անհաղթ աքլորը մի քսակ գտավ՝ մեջը նույն չափի 12 ոսկե և 9 արծաթե մետաղադրամ: Թագավորն իմացավ և նրա ձեռքից վերցրեց քսակը: Առանց նայելու թագավորը պարկից քանի՞ մետաղադրամ պետք է հանի, որ հաստատ 2 ոսկե մետադաղրամ դուրս գա:
 
Подпись отсутствует

Maths

Առաջադրանք 1. Կրկնենք՝

Գտի՛ր հետևյալ թվերի ԱԸԲաժ-ը և ԱԸԲազ-ը, ստուգի՛ր հատկությամբ:

ա) 54 և 45

3, 270

բ) 16 և 65

390

գ) 108 և 88

4

դ) 32 և 120

480, 8

Առաջադրանք 2. 

5

2/3, 4/5, 8/15

Առաջադրանք 3. 

6

30

30

15

12

5

30

Առաջադրանք 4.  

7
1